BRANNALARM

Vårt system egner seg meget godt som bare brannalarm eller i kombinasjon med innbruddsalarm. Branndetektorene reagerer både på røyk via optisk kammer og varme via varmedeteksjon.

Detektorene kan fritt programmeres på romnivå med sirene eller uten. Det kan være praktisk hvis man har husdyr som reagerer på kraftig lyd. Brannvarslerne kan aktivere hverandre (piper en piper alle) slik at de kan dekke store områder der du ikke har oversikt.

Du kan forsinke og stoppe aktivering fra et område til et annet (en detektor til en annen) med inntil 90 sek hvis du f.eks har en detektor på kjøkken, er uheldig og har brent pizzaen.

Systemet kan også benyttes i 4 – 8 mannsboliger med varsling/styring individuelt i hver boenhet, samlet og i fellesarealer. Ta kontakt for prosjektering.

Bevegelsessensor med kamera

Kameradetektor som tar verifikasjonsbilder ved alarm.

Alarmsentral

Alarmsentralen er «hjernen» i hjemmet. Revolusjonerende trådløs teknologi.

Røyk/varmedetektor

Sikrer pålitelig og nøyaktig alarmaktivering når røyk oppdages eller når temperatur overstiger 57 ° C