Tips til deg som skal velge alarmsystem

Det finnes et stort utvalg av alarmsystemer på markedet, det kan derfor være vanskelig å vite hva man skal velge. Det viktigste er at du sørger for å bruke et forsikringsgodkjent system, og heller bygger på med morsomme smarthus-funksjoner.

Det er viktig å ha noen prioriteringer i bakhodet når man skal velge et alarmsystem. Det finnes mange ulike systemer der ute, og det kan være enkelt å forveksle smarthus-løsninger med sikkerhetsprodukter. Det er nemlig noen smarthus-systemer som kan minne om alarmsystemer, men som egentlig ikke oppfyller alle kravene til et forsikringsgodkjent sikkerhetsprodukt.

Det er mange smarthus-funksjoner som er både morsomme og hjelpsomme, men det er også viktig at man har et godt sikkerhetsprodukt som et grunnlag, så kan man heller bygge på med morsomme funksjoner etter hvert!

Vi hos AmSmart har gått gjennom noen av de viktigste tingene du bør tenke på når du skal velge et godt alarmsystem. Disse rådene bør hjelpe deg på veien mot et godt sikkerhetsprodukt som tar sikkerheten til deg og dine på alvor.

  1. Er alarmsystemet ditt forsikringsgodkjent?

Et forsikringsgodkjent alarmsystem betyr at du kan få rabatter på din forsikring om du har et system som innfrir en rekke krav og spesifikasjoner. Dette er et viktig kvalitetsstempel på alarmsystemet og vil ofte gi deg rabatter på innboforsikringen din. Om du sørger for at alarmsystemet er forsikringsgodkjent, så har du et godt utgangspunkt å bygge videre på.

 

  1. Har radiofrekvensene i alarmsystemet god nok rekkevidde og er disse krypterte?

Seriøse og forsikringsgodkjente alarmsystemer har radiofrekvenser med tilstrekkelig rekkevidde til å dekke hele boligen og tar kun i bruk krypterte frekvenser. Alarmsystemer uten god nok rekkevidde eller uten krypterte frekvenser kan gi forbrukeren en falsk trygghet. Slike systemer vil ikke nødvendigvis alltid varsle deg om det oppstår brann, innbrudd eller vannlekkasjer. Spør din leverandør om du er usikker.

 

  1. Se etter kvalitetsstempel og erfaring.

Det finnes sværte mange aktører på markedet både i inn- og utland. Noen tilbyr alarmsystemer og andre tilbyr smarthus-løsninger som kan minne om alarmsystemer. Det er lett å bli forvirret når man skal velge det rette alarmsystemet. Vi anbefaler at du ser etter FG-merket, som betyr at alarmsystemet er forsikringsgodkjent. Du burde også velge en leverandør som har lang erfaring og gode tilbakemeldinger fra kundene sine. Erfaring er viktig siden kunnskap og patenter bygges opp og videreutvikles over flere år. En leverandør med lang fartstid i bransjen kan ha plassert ut hundre tusenvis av alarmsystemer og enheter, og vil derfor ha bygget seg opp svært viktig kunnskap om alarmteknologien og de ulike enhetene vil ha gjennomgått mye testing. Derfor vil det lønne seg å ta i bruk en erfaren aktør som har gode produkter og mye kunnskap.

 

  1. Bor du i leilighetsblokk eller enebolig?

Det er viktig at du tar boligen din i betraktning når du velger et alarmsystem. Man vil trenge helt ulik rekkevidde på radiofrekvensene om du bor i en enebolig eller leilighet. Lang rekkevidde blir avgjørende i en enebolig, og det kan være mer aktuelt med et overvåkningssystem. I en leilighetsblokk er det spesielt etasjen på bakkeplan og toppetasjen som er de mest utsatte. Det er enklere å bryte seg inn i en leilighet på bakkeplan fordi innbruddstyvene da ikke nødvendigvis må inn inngangsdøren til leilighetsblokken. Loftsetasjen kan føles trygg, men faktum er at det er langt mindre trafikk i en loftetasje, her er det jo kun de som bor i disse leilighetene som går, så dermed er det mindre sjanse for at en innbruddstyv blir oppdaget av forbipasserende. Vi anbefaler at spesielt de som bor på bakkeplan og i toppetasjene skaffer seg et forsikringsgodkjent alarmsystem.

 

  1. Tar alarmsystemet hensyn til ditt personvern?

Det er mange som er skeptiske til å installere et overvåkningssystem i boligen sin, av god grunn. Personvern blir stadig viktigere jo mer høyteknologiske omgivelsene våre blir. Kameraene i disse overvåkningssystemene vil typisk utløses om det er bevegelse rundt boligen på natten eller andre tider på døgnet når du har aktivert kamerasikringen. Et slikt system er gull verdt for vektere og andre som skal verifisere om det eksempelvis foregår brann eller innbrudd, eller om det er en falsk alarm. Men det kan oppstå situasjoner hvor man glemmer å skru av kamerafunksjonen og kameraet eksempelvis tar bilder av et familiemedlem. Da er det viktig at forbrukeren vet hva som skjer med disse bildene og hvem som mottar dem. I våre systemer kan du se bildene i en egen app og du kan eventuelt velge om du ønsker å sende bildet til vektersentralen og hvilket bilde du vil sende. Du kan selv slette bilder du ikke ønsker skal være i loggen. Det er kun du som får se bildene og vekterne får kun se de bildene du selv ønsker å sende gjennom appen.

Om du har disse rådene i bakhodet er vi sikre på at du vil greie å finne et godt og forsikringsgodkjent alarmsystem som verner om deg og dine på en god måte. Lykke til!

 

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment